Hvorfor sætter vi fokus på hash-rygning?

Der er vildt mange, der ryger hash! Eller....er der?

Faktisk er det sådan, at brugen af hash ikke er mere udbredt nu end før i tiden. De seneste undersøgelser (herunder SSP Forebyggelse & Vejlednings egen ”Ungeprofilundersøgelsen 2014”) viser, at der er et mindre fald i antallet af unge, der har prøvet hash.

Men: Hash er stadig det mest brugte illegale rusmiddel. Og selv om det er en forholdsvis lille del af unge, der ender i et decideret misbrug, så er det vigtigt at sætte fokus på, fordi hashrygningen kan have omfattende og ødelæggende konsekvenser for den enkelte - og for de pårørende.

Målet med "Væk - helt væk"-kampagnen er derfor i høj grad blandt andet at gøre opmærksom på:

  • Hvad du kan gøre, hvis du synes, at din hashrygning har taget, eller er ved at tage, overhånd
  • Hvad du som forælder, søskende, kæreste, ven skal skal være opmærksom på, og hvad du kan gøre
  • At du også som lærer, kollega, arbejdsgiver eller lignende har en rolle i forhold til én, der ryger for meget


Forhåbentlig kan du finde svar på dine spørgsmål her på siden – ellers finder du også forskellige kontaktmuligheder via punkterne til venstre, alt efter, om du ønsker råd og vejledning (evt. anonymt) eller ønsker yderligere oplysninger om/er klar til behandling.

Hvis du er en af dem, der står på sidelinien er én af de vigtigste ting at huske på, at:

Det afgørende er ikke nødvendigvis, hvad du gør - men at du gør noget!

Så: Reagér, også selv om det måske endnu kun handler om "fornemmelser" af, at der er noget galt...