Brug eller misbrug - en forståelsesmodel

Det er jo sjældent sådan, at nogen beslutter sig for at blive misbrugere af for eksempel hash. Det starter med, at man "bare" er bruger, og pludselig  - uden at man har lagt mærke til det - er man måske misbruger eller afhængig. I SSP Forebyggelse & Vejledning arbejder vi ud fra en forståelsesmodel, vi kalder "Glidet":

                                                                     

Modellen viser den udvikling, der sker, fra at man "bare" eksperimenterer, til man måske ender som misbruger/afhængig af hash.  Det er sjældent, at man selv opdager, hvad der sker undervejs i "Glidet" - man kan/vil ikke forholde sig til det, der er i gang, for ”det er jo ikke så slemt, og jeg har styr på det!”

Det er også en af grundene til, at hashrygeren tit er den sidste, der erkender, at han/hun har et problem med at ryge hash. Erkendelsen kommer først, når det er gået galt og måske endda først, når man er blevet behandlet og kan se tilbage på og forholde sig til det, man har været igennem.

Den store opgave for dig, der er tæt på én, der ryger for meget hash, ligger i at konfrontere ham eller hende med brugen af hash undervejs i ”Glidet”, og at gøre opmærksom på, at det, der er gang i, har konsekvenser.

For at konfrontere en hashryger i forhold til ”Glidet” kræver det, at dig, som har en relation til rygeren, får mulighed for at snakke med ham eller hende om det liv, der leves.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at hashrygeren på mange måder lever et dobbeltliv - der er to forskellige verdener:

En normalverden, hvor skole, arbejde, familie o.s.v. eksisterer

og

en misbrugsverden, hvor man har gang i hashrygningen og evt. dermed beslægtede aktiviteter og personer (skaffe penge, kende pushere, etc.).

De to verdener er skarpt adskilt fra hinanden: Man fortæller ikke om misbrugsverdenen i normalverdenen, og omvendt.

I misbrugsverdenen forholder man sig heller ikke til de konsekvenser, et misbrug kan medføre – det sker altid for de andre, ikke mig! De negative konsekvenser går man ofte selv med.

I normalverdenen kan man ikke fortælle om de oplevelser, man har haft i misbrugsverdenen, om de eventuelle bekymringer, man har for sig selv og for kammeraterne, da man vil blive stemplet, og konsekvenser og skræksenarier vil blive rullet op for én. Ofte er det også tabubelagt i normalverdenen at tale om brugen af hash. Mange har berøringsangst, da de ikke ved, hvordan de skal tackle situationen.

Er du i tvivl eller usikker, kan du kontakte din lokale SSP-konsulent, en af forebyggerne, 3D eller Center for Misbrug.