Gæstelærerbesøg/forældrearrangementer

Gæstelærerbesøg, forældrearrangementer og andre tilbud

SSP Forebyggelse & Vejledning har en række tilbud til skolerne. I skoleåret 2021-22 har forebyggerne som udgangspunkt tilbud til 0., 6., 7. og 9. klasserne. Vi er dog meget opmærksomme på, at der naturligvis er et stort "efterslæb" af især 0. og 7. klasser, som i skoleåret 2020-21 ikke har haft mulighed for at gøre brug af tilbuddene. Samtidig er skolerne i gang med frisætningsforsøget, og det kan også betyde, at lokale behov ændres. 

Du kan se og booke tilbuddene til de enkelte klassetrin i menuen til venstre. Hvis du har spørgsmål/andre ønsker er du velkommen til at kontakte os.

Forældre er meget velkomne til, efter aftale/i samarbejde med klasselæreren, at booke et tilbud – bortset fra ”Fortuna-model” tilbuddet i 6. klasser, som kun kan bookes af afdelingsledere på skolerne.

Ud over forebyggernes tilbud om gæstelærerbesøg/forældrearrangementer er der tilbud til 3. klasser om forældreback-up, fyrværkerikampagne for 5. klasserne, og oplæg om digital trivsel for hhv. 6. klasses forældre og 7. klasses elever.

Hvis der er noget, du mangler svar på, er du meget velkommen til at kontakte en af forebyggerne.