Rusmiddelguide for forældre

Rusmiddelguide for forældre

Mange forældre frygter, at deres børn skal komme ud i et misbrug af rusmidler og tænker derfor over, hvad de vil gøre, hvis situationen skulle opstå.

Her i Danmark er der nærmest tradition for, at man på et tidspunkt i sin ungdom begynder at eksperimentere med legale rusmidler. Alt afhængig af, hvor og med hvem de unge færdes, er der også forskel på, hvilke rusmidler de kommer i kontakt med.

De unge eksperimenterer, og kan de lide samværet og virkningen, kan det stille og roligt udvikle sig til et forbrug, også af illegale stoffer, uden at de selv ser problemer heri.

Det er derfor vigtigt, at man som forældre har lidt viden om rusmidlerne og at man kan og tør handle på en mistanke om et begyndende misbrug hos sine børn.

Guiden er tænkt som et opslagshæfte, hvor forældre kan få viden om unge og rusmidler. Hæftet giver faktaoplysninger om de euforiserende stoffer og deres virkninger samt handleanvisninger på, hvad man kan stille op, hvis man står med en potentielt påvirket person.

Læs hæftet som PDF ved at klikke på forsiden:

Borgere i Esbjerg Kommune kan desuden rekvirere en trykt udgave af hæftet gratis ved sekretæren i SSP Forebyggelse & Vejledning eller hente det på Hovedbiblioteket i Esbjerg.

Bor du uden for Esbjerg Kommune kan du rette henvendelse til din lokale SSP-forebyggelsesafdeling.