Mistanke om misbrug?

Bekymring om misbrug

Bekymringen om brug af rusmidler melder sig - hvad kan du som forælder gøre? Husk på, at du som forælder er den person, der kender dit barn bedst, og hvis du får tanken om, at dit barn bruger rusmidler, bør du undersøge nærmere hvad det er der giver dig denne bekymring?

Mange af de tegn, der kendetegner normal pubertetsudvikling, kan også ligne tegnene på stofmisbrug, men hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i dit barns adfærd, kan det være tegn på, at de tager stoffer. Du skal derfor som forælder til stadighed være opmærksom på, hvordan dit barn har det, og hvordan han/hun opfører sig.

  

Samtidig er det jo ikke sådan, at et enkelt symptom behøver at give anledning til bekymring. Men hvis du bliver opmærksom på flere symptomer, kan det betyde, at du skal have en snak med dit barn for at høre, hvad det er, der sker i hans/hendes liv for tiden.